Projektet

eLSi

e-learning for Life Sciences internationalisation

eLSi är ett Europeiskt innovationsöverföringsprojekt finansierat av europeiska kommissionen inom Leonardo da Vinci programmet.

Materials

Internationalisering för små och medelstora life science företag

Life science sektorn, läkemedelsutveckling, bioteknik, medicinteknik samt hälso-sjukvård, har en stor socioekonomisk potential i Europa. Life science är en global industri med samarbetspartners och marknader världen över och med en ökande internationell konkurens. Det finns därför ett ökat behov hos ledningen i europeiska life science företag att få nyckelkompetens inom specifika affärskulturer för att konkurrenskraftigt kunna exportera sitt företags expertis, att initiera samarbeten med globala nyckelaktörer samt att sälja sin teknologi på den internationella marknaden.

Små och medelstora företag (SMEs) inom life science måste redan från start ha siktet inställt på att nå internationella marknader och riskerar att misslyckas om de inte lyckas konkurrera på den globala arenan. Experter uppskattar att endast 10% av life science företagen når framgång och att minst lika många går miste om viktiga affärsmöjligheter p.g.a. bristande kompetens inom  andra länders affärskulturer. eLSi-projektet fokuserar på att möta de brister som hindrar life science företagens möjligheter att etablera sig på marknader utanför Europa.

Företagsutbildning inom interkulturella affärer

eLSi projektet har som mål att bidra till en framgångsrik internationell konkurrenskraft hos europeiska life science företag genom att utveckla verktyg för utbildning inom språk och interkulturella affärsrelationer på icke-Europeiska marknader. Utbildningsmaterialet är skräddarsytt för personer som är direkt involverade i internationaliseringsprocessen inom sitt företag.  

I eLSi projektet kommer utbildningsmaterial som är framtaget i ett tidigare Leonardo projekt att kombineras med nytt sektorspecifikt material anpassat för life science-branschen och förmedlas till målgruppen mha elektroniska utbildningsverktyg (s.k. eLearinng). Dessa elektroniska utbildningsverktyg kommer att fokusera på de åtta viktigaste målmarknaderna utanför Europa för life science företag.

Projektets resultat och spridning

Resultaten från projektet kommer att göras tillgängligt direkt till SMEs över hela Europa med hänsyn tagen till deras kulturella och språkliga diversitet. Dessutom kommer dessa sektorspecifika verktyg att göras tillgängliga för aktörer inom yrkesutbildning för att integreras i deras befintliga utbud av kurser och utbildningar för life science personal, speciellt de med ett internationellt innehåll.

Projektets genomslag

Effekten av projektet blir en ökad skicklighet och kunskap hos Europeiska SMEs att ”läsa” interkulturella affärssituationer som t.ex förhandlingsteknik, forskningssamarbeten, företagsmöten och relationsbyggande. Samtidigt ge dem en förberedelse på hur life science sektorn fungerar på icke-Europeiska tillväxtmarknader och på så sätt förbättra deras möjligheter till framgång på utländska marknader.

bioXclusters

The complete database of the eLSi materials has been transferred from the original, closed Moodle platform hosted by LMU Munich to a this website for free public use thanks to the funding support of the bioXclusters plus project.